Urban Larsson

Urban Larsson maakt fraaie portretten, landschappen en stillevens. Dat doen fotografen ook, daarom - en vanwege de prachtige schilderijen - is de tentoonstelling 'Naar het leven geschilderd' in De Mesdag Collectie zeer de moeite waard. Nog tot 18 juni 2017.

▲ Panoramafoto van één van de zalen in De Mesdag Collectie. De verlichting is goed en stemmig, al komt in enkele schilderijen de textuur van het doek door een spiegeling nadrukkelijk over het schilderwerk te liggen. Mijn favoriet, de vrouw in blauwe kimono (midden rechts), is recht van voren niet zonder reflecties te bekijken: je moet even een stapje opzij doen.
▲ Typische opstelling van de schilderijen van Larrsson in De Mesdag-Collectie. Na het bezoeken van nogal wat fototentoonstellingen, waar over het algemeen neutraal-grijze achtergronden worden gekozen, is deze kleurrijke presentatie verrassend. Naast een klein bordje met feitelijke beschrijving van een schilderij zijn er ook quotes van de schilder, die met enkele zinnen de beweegreden of achtergrond van een werk toelicht.
 
▲ Studies voor een tweeluik van het koninklijk paar in opdracht van Sociëteit De Witte. In de toelichtende tekst vertelt de schilder dat in een schilderij met een echtpaar de vrouw traditioneel wordt afgebeeld 'aan de zijde van zijn hart. Hij wijst naar haar en heeft een open hand om te laten zien dat ze feitelijk samen het ambt uitoefenen'. Mesdag kijkt toe.
 
▲ Mevrouw Gerdi Verbeet, oud-voorzitter  van de Tweede Kamer, met in haar hand het Reglement van Orde. Het voorwerp waarop haar linker hand rust is de voorzittershamer.
Op de banier uitleg over de werkwijze van Larsson.
 
▲ Gezicht op de 'dode arm'  van de Maas, 2006. Voor dit landschap is Larsson verschillende keren met zijn schildersezel op de dijk gaan staan.
Dit werk roept bij mij de vraag op, in hoeverre je voor een foto van een dergelijk lieflijk, maar eenvoudig landschap op de fotoclub bijval zou krijgen.
 
▼ Hieronder een video van De Mesdag Collectie op YouTube: zeer aanbevolen.

Urban Larsson: Naar het leven geschilderd